Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viapareidolie pareidolie

September 05 2017

popatrzmiwdusze

September 04 2017

6096 cd5e 500
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
6181 83be 500
popatrzmiwdusze
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

September 02 2017

popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
Lepiej mieć coś przez chwilę i stracić, niż nie mieć wcale i zastanawiać się przez resztę życia, jak by to mogło być.
— Hanna Greń
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
popatrzmiwdusze
1051 658f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
popatrzmiwdusze
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viapareidolie pareidolie

August 25 2017

popatrzmiwdusze
Boże, spraw, aby On budząc się dzisiaj rano, zrozumiał, że mnie kocha i że tęskni za mną i nie może beze mnie żyć. Amen.
popatrzmiwdusze
żaden z ciebie skurwiel, tylko mały, słaby chuj bez jaj.
popatrzmiwdusze

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl