Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

popatrzmiwdusze
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze

November 16 2017

popatrzmiwdusze
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
popatrzmiwdusze

November 15 2017

popatrzmiwdusze
3546 5170 500
popatrzmiwdusze
3545 cfb2 500
popatrzmiwdusze
3531 f833 500
popatrzmiwdusze
3530 60f8 500
popatrzmiwdusze
3528 710d 500
popatrzmiwdusze
3515 2dbd
popatrzmiwdusze
3514 d73d
popatrzmiwdusze
3506 a650 500
popatrzmiwdusze
3505 15a2 500
popatrzmiwdusze
Reposted fromFlau Flau viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
2945 26ea
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl