Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

popatrzmiwdusze
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 

November 02 2018

9413 cf6b 500
popatrzmiwdusze

November 01 2018

popatrzmiwdusze
4975 578c
popatrzmiwdusze

October 30 2018

popatrzmiwdusze
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viadancingwithaghost dancingwithaghost
popatrzmiwdusze
4288 46ba 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
popatrzmiwdusze
2192 c90c 500
Twój Vincent.

October 19 2018

popatrzmiwdusze
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa

October 13 2018

popatrzmiwdusze
8852 391d 500
Reposted fromZircon Zircon viagreensky greensky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl