Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

popatrzmiwdusze
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viapareidolie pareidolie

May 26 2019

popatrzmiwdusze
... przeraża mnie moje puste spojrzenie
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaNoCinderella NoCinderella

May 23 2019

popatrzmiwdusze
3605 2396 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
popatrzmiwdusze
8403 5b2f
popatrzmiwdusze
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
Miałeś dbać, a zaniedbałeś.
Miałeś się odzywać, a milczałeś.
Miałeś wspierać, a olewałeś.

Straciłeś.

Bo obiecywałeś, jednak słów nie dotrzymałeś.
— Rafał Wicijowski
popatrzmiwdusze
YAY! I LOVE IT <333
popatrzmiwdusze
1609 4525
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
2638 0579 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
Są sytuacje, w których kobiece serce potrzebuje pomocy męskiego rozsądku, by świat wokół nie rozpadł się w drobny mak.
— Anna J. Szepielak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
popatrzmiwdusze
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viapareidolie pareidolie
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
3354 deba 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
1932 c2b9 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
8272 6c6b 500
Reposted fromphilipp philipp viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaNoCinderella NoCinderella

May 21 2019

popatrzmiwdusze
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viamoglismywszystko moglismywszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl