Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

popatrzmiwdusze
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadotkliwie dotkliwie

September 13 2019

popatrzmiwdusze
3939 f454
Reposted fromyikes yikes viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
0392 ac0c 500
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
9845 44a3 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
4896 dc65 500
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
Reposted fromDennkost Dennkost viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
7650 25dd
Reposted fromgrobson grobson viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
Reposted fromDennkost Dennkost viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
Reposted fromdatfeel datfeel viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
8700 18e6 500
Reposted bykwasmilosztonietakdupidaySe-barobintsVinrolioskiTamahlPawelSLonePoProsturobintssucznikKik4srobintsgreywolfVostoklubisztosukoEwkaLoLWhiteLightsaddamhiroshima2BBartponurykosiarzzupkazproszkuniedoskonaloscwybuchmuzgurateksstefaniafootmanbiauekgadula92pressanybetondivipapajangusiastygosialapbiesyfiodoraMrrrukKanisterxanncieniolubekNaitliszOverseerSkretukanadinolkartofelslovaslovasogibzvBBartrocknrolla
popatrzmiwdusze
8594 f909 500
Reposted frompiehus piehus viadotkliwie dotkliwie
popatrzmiwdusze
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."

September 12 2019

popatrzmiwdusze
8073 6c94
Reposted fromGIFer GIFer

September 10 2019

popatrzmiwdusze
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
popatrzmiwdusze
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viapareidolie pareidolie
popatrzmiwdusze

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viapareidolie pareidolie
popatrzmiwdusze
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viakwasmilosz kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl