Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

popatrzmiwdusze
1750 8d14 500

March 27 2017

popatrzmiwdusze
5408 2996
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker

March 25 2017

popatrzmiwdusze

March 22 2017

popatrzmiwdusze
7833 8eb1
Reposted fromkombinat kombinat viaore02 ore02

March 21 2017

popatrzmiwdusze
zobacz jak cudownie marniejemy
— rogucki
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
-Co się stało, że postanowiłas się odezwać do mnie? -alkohol
— rozmowy nocą
Reposted fromenjoyme enjoyme viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
4317 5fa4
Reposted fromdreamadream dreamadream viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
5319 d238 500
Reposted fromareksz areksz viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
9648 09c0
Reposted fromdurgriim durgriim viaore02 ore02
popatrzmiwdusze
9767 f14f
popatrzmiwdusze
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
popatrzmiwdusze
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
popatrzmiwdusze
"nie mogłem spać, bo wiem, że to już koniec..."
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
Uzależniłem się od Ciebie błyskawicznie Zdecydowanie za szybko, za mocno i za prędko  Prędzej padnę na pysk niż przeżyję jakiś detoks.
— Rover x Edzio x Bisz x Emeli Sande - Don't Give Up (SzUsty Blend)
Reposted fromniewychowana niewychowana
popatrzmiwdusze
3015 01ec
Reposted fromniewychowana niewychowana
popatrzmiwdusze
2126 3eb0
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl