Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

popatrzmiwdusze
bo czasem już nie wiemy co mamy robić, gdy każą nam latać znów, a już nie mamy sił żeby chodzić... 
— Miuosh
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
7260 4a9c 500
popatrzmiwdusze
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianieuciekaj nieuciekaj
popatrzmiwdusze
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawszystkodupa wszystkodupa
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

popatrzmiwdusze
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze

July 05 2017

popatrzmiwdusze
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada
popatrzmiwdusze
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące.
— Jakub Żulczyk

July 03 2017

popatrzmiwdusze
- Gaśniesz w oczach, przyjaciółko.
— jak wiele się zmieniło.
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute

July 02 2017

popatrzmiwdusze
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

June 29 2017

3567 1a60 500
Reposted fromkarterpike karterpike viapoisoned-life poisoned-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl