Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

popatrzmiwdusze
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
popatrzmiwdusze
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
popatrzmiwdusze
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viadestrukcja destrukcja
popatrzmiwdusze
9508 ed15 500
Reposted fromkjuik kjuik viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
3577 ca22
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasilence89 silence89
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
7640 d00a 500
popatrzmiwdusze
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viasilence89 silence89

January 12 2018

popatrzmiwdusze
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
popatrzmiwdusze
4664 9519
Reposted fromGIFer GIFer

January 11 2018

popatrzmiwdusze
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapoprostujakub poprostujakub
popatrzmiwdusze
0682 6bcd 500
Reposted frommuszynka muszynka viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
... jak kocham to tylko po wódce
popatrzmiwdusze
3512 0da2
popatrzmiwdusze
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaverdantforce verdantforce
popatrzmiwdusze
7456 4117 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
6023 fb06
Reposted fromepidemic epidemic viawszystkodupa wszystkodupa
popatrzmiwdusze
5667 d980
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl