Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

popatrzmiwdusze
2936 003e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

March 29 2020

popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
9864 170f 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
7167 c049 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
7167 c049 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
popatrzmiwdusze
8787 42bd 500
Reposted frompapaj papaj viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
4086 1069
Reposted fromstroschek stroschek viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
4324 93e5 500
Reposted fromstroschek stroschek viaverdantforce verdantforce

March 26 2020

popatrzmiwdusze
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
popatrzmiwdusze
8875 0b2d
Reposted frompapaj papaj viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
4545 0b5b 500
Kładka nad Trasą AK. Warszawa Bielany - Żoliborz.
popatrzmiwdusze
1765 a206 500
popatrzmiwdusze
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
popatrzmiwdusze
4663 b9b7 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, aby zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować.  Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o tym, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast muszą o swojej trosce koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje im się ona nieważna. U kobiet, pewnie z powodu instynktu macierzyńskiego, to się raczej nie zdarza. Kobiety z reguły troszczą się w ciszy.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromavooid avooid viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl