Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

popatrzmiwdusze

`Dzięki Tobie mogę wreszcie usiąść na trawie, spojrzeć w niebo i z czystym sumieniem powiedzieć : ' tak, jestem cholernie szczęśliwy '. ; -*

http://teatrlalek.soup.io/ :*:*
Reposted fromallianos allianos

February 14 2020

popatrzmiwdusze
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
popatrzmiwdusze
7343 bf74 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
popatrzmiwdusze
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
popatrzmiwdusze
5915 fa11 500
Reposted frompiehus piehus viamoglismywszystko moglismywszystko

February 12 2020

popatrzmiwdusze
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viaverdantforce verdantforce

February 11 2020

popatrzmiwdusze

February 10 2020

popatrzmiwdusze
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viakwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
popatrzmiwdusze
6074 425b 500
popatrzmiwdusze
3127 6a50 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
4381 2f77
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
popatrzmiwdusze
5181 9043 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
6120 d90b
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
popatrzmiwdusze
- Ile czasu potrzeba, żeby zrozumieć, że kocha się daną osobę? - Czasami wystarczy chwila, a czasem będzie to bardziej czasochłonny proces. Myślę, że przede wszystkim trzeba kogoś dobrze poznać i trzeba tego człowieka na początku mocno polubić. Dopiero później zaczynamy myśleć o nim w nieco innym kontekście, wyobrażamy go sobie, jako naszego partnera, męża, towarzysza życia i to wyobrażenie zaczyna nam się podobać. Później dociera do nas, że bez tej osoby wszystko byłoby już zupełnie inne i zaczynamy zastanawiać się, jak dotychczas udało się nam przeżyć każdy dzień bez towarzystwa tego właśnie człowieka. Wtedy dociera do nas, że zaczęło nam zależeć i że chyba kochamy tego człowieka, bo jak inaczej wytłumaczyć to, że z nim wszystko wydaje się być lepsze, ciekawsze, bardziej do zniesienia?
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
popatrzmiwdusze
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
popatrzmiwdusze
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
popatrzmiwdusze
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viadotkliwie dotkliwie
popatrzmiwdusze
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl